Velkommen til Næstved Kommunes kunstsamling. Her kan du finde den kunst, som Næstved Kommune enten ejer eller får stillet til rådighed.

En stor del af samlingen er offentlig tilgængelig på Næstved Kommunes institutioner og i det offentlige rum.

Søgefeltet nedenfor er et fritekstfelt, hvor du kan søge på kunstner, titel, årstal, beskrivelse, placering eller ID-nr.

Du kan også hente Kunst i Næstved som en app til din telefon og få guidede ture til kunstværker i Næstved Bymidte. Find appen I App Store og Google Play

Søg efter kunstgenstande i Næstved

Søg på kunstner, titel, årstal, beskrivelse, placering el. ID-nr
Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til Næstved Kommune.