Velkommen til Næstved Kommunes kunsthjemmeside, hvor du kan finde den kunst, som Næstved Kommune enten ejer eller får stillet til rådighed fra andre samlinger.

Siden opdateres løbende, idet registreringen af Næstved Kommunes kunst foregår i takt med, at Næstved Kommune også erhverver ny kunst.

Den kunst, du kan finde, er offentlig tilgængelig på Næstved Kommunes institutioner og i det offentlige rum. Kunsten i Næstved Kommune bliver løbende tilset af Bevaringscenter Næstved.

Søgefeltet nedenfor er et fritekstfelt, hvor du kan søge på kunstner, titel, årstal, beskrivelse, placering eller ID-nr.

God fornøjelse!

Søg efter kunstgenstande i Næstved

Søg på kunstner, titel, årstal, beskrivelse, placering el. ID-nr
Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til Næstved Kommune.